Jitka HANZELKOVÁ

Bakalářská práce

Geomorfologický průzkum rozsedlinové jeskyně Salajka (Moravskoslezské Beskydy)

Geomorphic analysis of the Salajka crevice-type cave (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, jaké svahové procesy přispěly ke vzniku pseudokrasové jeskyně Salajky, ležící na jižním svahu hřebenu Pustevny - Radhošť. K výzkumu byla použita metoda geomorfologického mapování, kdy bylo záměrem vytvořit podrobnou mapu vystihující reliéf okolí jeskyně Salajky. Dále bylo provedeno na povrchu, nad jeskyní topografické mapování o rozloze 55x45 m, aby se zjistila návaznost …více
Abstract:
The aim of this study was to determine slope processes contributing to the emergence of the Salajka pseudokarst cave, located in the southern slope of the Pustevny ? Radhošť ridge. The geomorphological mapping method was used in this research - the intention was to create a detailed map of landslide topografy in the vicinity of the Salajka cave. The topographic mapping of the area of 55x45 m on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZELKOVÁ, Jitka. Geomorfologický průzkum rozsedlinové jeskyně Salajka (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta