Theses 

Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA – Kamil ŠIMEČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Kamil ŠIMEČEK

Bakalářská práce

Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA

Measuring velocity profiles of wind tunnel by the method LDA

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na jednu z metod určení profilu rychlostí proudící tekutiny, na metodu Laser Doppler Anemometry (LDA). Základními tématy jsou teoretické vysvětlení principu této metody, možnosti jejího využití v praxi a srovnání s dalšími metodami výpočetní a Particle Image Velocimetry (PIV). Navazující části se věnující měřicímu zařízení (od firmy Dantec Dynamic), které se nachází ve školní laboratoři, jeho přípravě k měření, obsluze, práci se softwarem atd. Poslední část pojednává o výsledcích praktického měření konkrétního rychlostního profilu, které budou stručně porovnány s daty určenými metodou PIV z diplomové práce Tomáše Dufka.

Abstract: This Bachelor work deals with one of methods to determine the velocity profile of flowing fluid, deals with Laser Doppler Anemometry (LDA). The first topic are theoretical principle of this method, using this method in practise and the compilation with some another methods computed fluid dynamics (CFD) and Particle Image Velocimetry (PIV). The next part is about the measuring instrument (made by the company Dantec Dynamic), which is located in the university laboratory. There are also some articles about preparing the instrument for measuring, using the hardware and software etc. Last part is about the results of one practical assignment, which are compared with results from PIV measuring done by Tomáš Dufek.

Klíčová slova: mechanika tekutin, laserové měření, měření rychlosti, Laser Doppler Anemometry, profil rychlosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72389 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠIMEČEK, Kamil. Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA . Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz