Kamil ŠIMEČEK

Bakalářská práce

Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA

Measuring velocity profiles of wind tunnel by the method LDA
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na jednu z metod určení profilu rychlostí proudící tekutiny, na metodu Laser Doppler Anemometry (LDA). Základními tématy jsou teoretické vysvětlení principu této metody, možnosti jejího využití v praxi a srovnání s dalšími metodami výpočetní a Particle Image Velocimetry (PIV). Navazující části se věnující měřicímu zařízení (od firmy Dantec Dynamic), které se nachází ve …více
Abstract:
This Bachelor work deals with one of methods to determine the velocity profile of flowing fluid, deals with Laser Doppler Anemometry (LDA). The first topic are theoretical principle of this method, using this method in practise and the compilation with some another methods computed fluid dynamics (CFD) and Particle Image Velocimetry (PIV). The next part is about the measuring instrument (made by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEČEK, Kamil. Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA . Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/