Kamil ŠIMEČEK

Bachelor's thesis

Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA

Measuring velocity profiles of wind tunnel by the method LDA
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na jednu z metod určení profilu rychlostí proudící tekutiny, na metodu Laser Doppler Anemometry (LDA). Základními tématy jsou teoretické vysvětlení principu této metody, možnosti jejího využití v praxi a srovnání s dalšími metodami výpočetní a Particle Image Velocimetry (PIV). Navazující části se věnující měřicímu zařízení (od firmy Dantec Dynamic), které se nachází ve …more
Abstract:
This Bachelor work deals with one of methods to determine the velocity profile of flowing fluid, deals with Laser Doppler Anemometry (LDA). The first topic are theoretical principle of this method, using this method in practise and the compilation with some another methods computed fluid dynamics (CFD) and Particle Image Velocimetry (PIV). The next part is about the measuring instrument (made by the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMEČEK, Kamil. Měření rychlostních profilů proudění metodou LDA . Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/