Martin Janů

Diplomová práce

Implementace BI v softwarové firmě

BUSINESS INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN SOFTWARE COMPANY
Anotace:
Diplomová práce se zabývá implementací nástrojů Business Intelligence do prostředí konkrétní softwarové firmy na podporu řízení výkonnosti podniku. Na základě analýzy podnikové strategie navrhuje model vhodných metrik za použití přístupu Balanced Scorecard. Implementační část prezentuje využití nástroje Cognos 8 BI na vytvoření reportingového systému, který by pravidelně vyhodnocoval potřebné informace …více
Abstract:
Diploma work is focused on implementation Business Intelligence applications in medium software company in order to support Corporate Performance Management. It creates suitable metrics portfolio according to Balanced Scorecard methodology. Implementation part presents development of the reporting system on the Cognos 8 BI platform in the current software company environment. The system evaluates the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Martin Závodný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14525