Bc. Jan CINERT

Diplomová práce

Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence

Estimating the pose of a signing person in a videosequence
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude detekovat pózu znakujícího člověka na statických obrázcích a sledovat ji ve videosekvenci, užitím současných metod detekce objektů v obrazových datech a piktogramového modelu postavy člověka.
Abstract:
This thesis aims to create an application for estimating the pose of a signing person on a static image or in a video-sequence using state of the art techniques for object detection in image data and using pictorial structure model for representing human body.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011
Zveřejnit od: 31. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Hrúz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CINERT, Jan. Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika