Bc. Jan CINERT

Master's thesis

Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence

Estimating the pose of a signing person in a videosequence
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude detekovat pózu znakujícího člověka na statických obrázcích a sledovat ji ve videosekvenci, užitím současných metod detekce objektů v obrazových datech a piktogramového modelu postavy člověka.
Abstract:
This thesis aims to create an application for estimating the pose of a signing person on a static image or in a video-sequence using state of the art techniques for object detection in image data and using pictorial structure model for representing human body.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2011
Accessible from:: 31. 8. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marek Hrúz

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CINERT, Jan. Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Cybernetics and Control Engineering