Bc. Tereza Valvodová

Master's thesis

Efektivita nástrojů interní komunikace

Effectiveness of Internal Communication Channels
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá efektivitou nástrojů interní komunikace průmyslových divizí společnosti XY. Cílem je zmapovat současnou podobou interní komunikace v divizích A&B, zjistit informovanost zaměstnanců, definovat nástroje, které jsou zaměstnanci považovány za nejefektivnější, a přinést návrhy pro případná zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a projektovou část. V teoretické …more
Abstract:
This thesis focuses on the effectiveness of internal communications channels in the industrial divisions of company XY. Main goal of the thesis is to map current situation of internal communication in A&B divisions, find out present-day informedness of divisions' employees, define tools which are considered by aforementioned employees to be the most useful and effective and design eventual improvements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valvodová, Tereza. Efektivita nástrojů interní komunikace. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications