Jana Flachsová

Master's thesis

Studie proveditelnosti otevření nového fitness centra / A Feasibility Study of Opening a Fitness Center

Abstract:
Diplomová práce se věnuje vypracování projektu studie proveditelnosti otevření nového fitness centra. Zhodnocuje předkládaný projekt a posuzuje jeho realizovatelnost. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy, které mu pomohou lépe pochopit management řízení a studii proveditelnosti jako takovou. K tomu používá data a informace získané z dokumentů a textů odborné literatury.Praktická část …more
Abstract:
The diploma thesis is based on research aimed at the preparation of a feasibility study for opening a new fitness center. It evaluates the presented project and its feasibility.The first part titled "Teoretická část" deals with the topics of the basic concepts of project management, feasibility studies, and introduces related terms. It uses data and information obtained from documents and texts from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku