Bc. Tomáš MINAŘÍK

Diplomová práce

Vliv konspecifické varovné vokalizace na formu a intenzitu antipredačního chování ťuhýka obecného (\kur{Lanius collurio})

The effect of the conspecific alarm vocalization on the form and intensity of antipredator behaviour of the Red-backe Shrike (\kur{Lanius collurio})
Anotace:
Zkoumal jsem vliv konspecifické varovné vokalizace u ťuhýka obecného (Lanius collurio) na obranu hnízda před vzdušným predátorem (poštolkou). Ťuhýkům jsem pouštěl záznam mobbingového hlasu a zároveň předkládal atrapu poštolky (Falco tinnunculus) ve dvou variantách buď s přirozeným vzhledem nebo se změněnými klíčovými znaky (zobák, pařáty, oči), a holuba (Columba palumbus) jako kontrolu. Nahrávka přilákala …více
Abstract:
I examined the effect of the conspecific mobbing call of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) on nest defence against arial predator (kestrel). I used a playback experiment in the presence of a dummy of kestrel (Falco tinnunculus) in two variants either with nature look or with adjusted key features (pigeon beak, claws and eyes), and pigeon (Columba palumbus) as a control. Shrikes were attracted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINAŘÍK, Tomáš. Vliv konspecifické varovné vokalizace na formu a intenzitu antipredačního chování ťuhýka obecného (\kur{Lanius collurio}). Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zoologie / Zoologie

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b4medt b4medt/2
28. 4. 2014
Složky
Soubory
Bulanova, L.
29. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.