Magda Valchařová

Diplomová práce

Geometrický plán pro průběh vytyčené a vlastníky upřesněné hranice pozemku a rozdělení pozemku v katastrálním území Václavovice u Frýdku-Místku

Survey Sketch for Setting-out or Owners Specified Direction of Boundary of Plot and Land Parcel Division in Cadastral Area Václavovice u Frýdku-Místku
Anotace:
Předmětem této diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytýčené a vlastníky upřesněné hranice pozemku a rozdělení pozemku v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku. Pro zaměření byla použita technologie GPS a měření totální stanicí.
Abstract:
The subject of this graduation theses was the plat map for demarcation plot boundary and plot division in Cadastral Territory Václavovice, region Frýdek- Místek. For a surfy was used a GPS technology and measuring with total station.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Jitka Mučková
  • Oponent: Petr Urbiš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava