Nikola Jadrná

Bakalářská práce

Stát blahobytu ve Spolkové republice Německo

Welfare state in the Federal Republic of Germany
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry je udržitelný současný stát blahobytu ve Spolkové republice Německo. Vývoj německého státu blahobytu je popisován od jeho počátků v 19. století až do jeho současné podoby. V rámci analýzy udržitelnosti státu blahobytu je komparován vývoj vládních výdajů na sociální a důchodové zabezpečení v letech 1991 až 2016 a vývoj HDP v letech 1970 až 2017. Dané analýzy …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out, how sustainable is the present welfare state in the Federal Republic of Germany. The development of the German welfare state is described from its beginning in the 19th century to its present form. The analysis of the welfare state's sustainability compares the development of government expenditures on social and retirement provision between 1991 and 2016 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
  • Oponent: Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta