Bc. Lenka Stránská

Bakalářská práce

Barvocit - metodika vyšetření, přístroje a pomůcky, využití chromagenových filtrů

Color Vision - methods of testing, devices and tools, the use of chromagen filters
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Barvocit – metodika vyšetření, přístroje a pomůcky, využití ChromaGenových filtrů se zabývá problematikou barvocitu. V práci jsou kapitoly zabývající se barevným viděním a samotnou barvou. Dále jsou zmíněny dvě nejrozšířenější teorie barevného vidění. Následující úsek pojednává o vrozených a získaných poruchách barvocitu včetně jejich dělení. Nejobsáhlejší kapitola se věnuje …více
Abstract:
Bachelor thesis Color vision – methods of testing, devices and tools, the use of ChromaGen filters deals with the issue of color vision. In this bachelor thesis there are chapters that describe color vision and color itself. The two most widely used theories of color vision are mentioned too. The next part is about congenital and acquired defects of color vision, including their division. The most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Patočková
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie