Ing. Jaroslav Kolcun, DiS.

Bakalářská práce

Marketingový plán pro spol. s r.o. podnikající v oboru výuky bojových umění se zvláštním zaměřením na japonské bojové umění jujutsu

Business plan for company active in the field of martial arts education with focus on Japanese martial art ju jutsu
Anotace:
Obsahem této práce je definovat základy pro sestavení marketingového plánu v oboru výuky bojových umění. Jelikož je toto téma v České republice prakticky nezpracované, bylo potřeba rozdělit vypracování marketingového plánu do dvou částí. První část, která je zpracována v rámci této bakalářské práce, definuje vizi a misi, zavádí segmenty specifické pro tuto oblast a následně kompletuje analýzy nezbytné …více
Abstract:
Scope of the thesis is to lay basics needed for design of marketing plan in area of martial arts. As this topic is not covered so far in Czech Republic, it was decided to split whole plan into two parts. First part, that is scope of the Thesis, covers vision and mission definition, defines segments related to the area and completes analyses. The second part, that is going to be covered by next thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní