Jana Šrajbrová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vězeňství v České republice. Volnočasové aktivity pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Anotace:
Tato absolventská práce je zaměřená na volnočasové aktivity a programy zacházení ve věznicích, které napomáhají k resocializaci odsouzených osob ve výkonu trestu. Práce je rozdělena na dvě části – Teoretickou část a Praktickou část. Teoretická část poukazuje na rozdíly mezi historií a současností, co se týče zacházení s odsouzenými ve věznicích. A dále vysvětluje rozdíly mezi různými programy zacházení …více
Abstract:
This graduate work is focused on leisure activities and treatment programs in prisons which help to resocialize sentenced prisoners. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part points to the differences between the past and the present as regards the treatment of convicts in prison. It also explains the differences between various treatment programs and leisure activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická