Theses 

A Competitiveness Analysis of PKS okna a.s. – Ludmila Rolinková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ludmila Rolinková

Bakalářská práce

A Competitiveness Analysis of PKS okna a.s.

A Competitiveness Analysis of PKS okna a.s.

Abstract: This Bachelor's thesis deals with the question of PKS OKNA's competitiveness. The aim of this work is to analyze the competitive environment of the company PKS OKNA, detect strengths, weaknesses, opportunities and threats and analyze individual competitive forces, which influence the company in a business environment. The theoretical part deals with issues such as competition, competitiveness, business environment and describes methods for its analysis. In the analytical part competitiveness of the company PKS OKNA is analyzed by PEST analysis, Porter's Five Forces model and SWOT analysis.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá otázkou konkurenceschopnosti společnosti PKS OKNA. Cílem této práce je analyzovat konkurenční prostředí firmy PKS OKNA, její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a jednotlivé konkurenční síly, které na firmu v jejím okolí působí. Teoretická část se zabývá pojmem konkurenceschopnost, konkurenčními strategiemi, okolím podniku a způsoby, jak ho analyzovat. Praktická část pak vychází z poznatků teoretické části a pomocí PEST analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy analyzuje konkurenceschopnost společnosti PKS OKNA.

Keywords: Konkurenceschopnost, konkurence, marketingové prostředí, PEST analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, SWOT analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46093 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Rolinková, Ludmila. A Competitiveness Analysis of PKS okna a.s.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz