Alena Chlupová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií po transplantaci kmenových buněk

Nursing Process of a Child with Acute Lymphoblastic Leukemia after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Anotace:
Chlupová, Alena. Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní lymfoblastickou leukemií po transplantaci kmenových buněk. Vysoká škola zdravotnická o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Hana Belejová Ph.D. Praha 2021. 63 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u dítěte s akutní lymfoblastickou leukemií po transplantaci kmenových buněk. Teoretická část obsahuje čtyři …více
Abstract:
Chlupová Alena. Nursing process of a child with acute lymphoblastic leukemia after hematopoetic stem cell transplantation. Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Qualification: Bachelor (Bc.). Leader of the work:. Praha 2021. 63 pages. The subject of this bachelor thesis is the nursing process of the child with acute lymphoblastic leukaemia after the transplantation of stem cells. The theoretical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Hana Belejová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická