Melánia Šuchtová

Bakalářská práce

Poistenie majetku obyvateľstva na českom a slovenskom poistnom trhu

Pojištění majetku obyvatelstva na českém a slovenském pojistném trhu
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním majetku obyvatelstva na českém a slovenském pojistném trhu. Cílem je analyzovat aktuální situaci na vybraných trzích a provést komparaci v oblasti produktu pojištění domácností. Porovnání je provedeno na vybraném vzorku pojistitelů s balíkovou koncepcí produktu, kde se pozornost zaměřuje na obsah a strukturu krytých rizik v základní variantě. Zkoumané jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the property insurance on Czech and Slovak insurance market. The aim is to analyse the current situation on both markets and make a comparison of household insurance products. The comparison is based on data retrieved from selected insurers who provide the product in several packages with primary focus on the structure of insured risks in the package with the lowest …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá poistením majetku obyvateľstva na českom a slovenskom poistnom trhu. Cieľom je analyzovať aktuálnu situáciu na vybraných trhoch a uskutočniť komparáciu v oblasti produktu poistenia domácnosti. Porovnanie je vykonané na vybranej vzorke poistiteľov s balíkovou koncepciou produktu, kde sa pozornosť zameriava na obsah a štruktúru krytých rizík v základnom variante. Skúmané …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jaroslav Daňhel
  • Oponent: Lenka Silberhornová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77733