Bc. et Bc. Barbora Rýdlová

Bachelor's thesis

Využití výměnného obrázkového komunikačního systému a znaků ze znakového jazyka u žáka se sluchovým a přidruženým mentálním postižením

Utilization of the exchange picture communication system and signs of sign language in pupil with hearing impairment and mental disability
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je využití výměnného obrázkového komunikačního systému a znaků ze znakového jazyka u žáka se sluchovým postižením. V teoretické části jsou informace o sluchovém postižení, pomůckách pro sluchově postižené a o možnostech vzdělávání sluchově postižených, komunikačních systémech, alternativní a augmentativní komunikaci a výměnném obrázkovém komunikačním systému. Praktická …more
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is using the exchange picture communication system and signs from sign language at student with hearing impairment. In theoretical part is informations about hearing impairment, aids for hearing impaired and about possibilities at education of hearing impaired, communication systems, augmentative and alternative communication and about the exchange picture communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta