Tereza Vašková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Migrace jako téma globálního rozvojového vzdělávání

Anotace:
Cílem tohoto kvalitativního výzkumu je popsat vybraná specifika a charakteristiky globálního rozvojového vzdělávání v oblasti témat migrace z pohledu pracovníků českých neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají. Konkrétní specifika se týkají specifičnosti tématu, cílů, metod, spolupráce s cílovými skupinami, kompetencí lektora/metodika, přínosů, problémů, rolí GRV v integračním …více
Abstract:
The objective of this qualitative research is to describe selected specifics and characteristics of global development education in the area of the topic of migration from the perspective of the Czech workers in non-profit organisations, dealing with these issues. Particular specifics are related to the specificity of the topic, objectives, methods, cooperation with target groups, competencies of language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Tereza Malochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc