Bc. Lukáš Dobiáš

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u pedagogů a vojáků z povolání

Burn out syndrom of teachers and professional soldiers
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje syndromu vyhoření a to především u pedagogů, kterých se tento syndrom podle mnoha odborných studií dotýká nejvíce. Dále pak je zde popsán syndrom vyhoření u vojáků z povolání, na kterých je tento problém také viditelný. Jsou zde popsány, jednotlivé fáze průběhu tohoto syndromu, spouštěče a v neposlední řadě také důsledky toho, co se stane, když tento problém člověk nijak …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the burn-out syndrome, especially of teachers, because, they have according to a lot of professional studies the most problems with that syndrome. After that is here also described burn-out syndrome of professional soldiers, where we can, also see this problem. Also are here described individual progress-phases of this syndrome, starters and last, but not least are here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika