Alexander Edem Kwao

Bakalářská práce

Role of infrastructural development in Sub-Saharan Africa

Úloha rozvoje infrastrukturního rozvoje v ekonomikách subsaharské Afriky
Anotace:
Bakalářská práce se zabýváúlohou rozvoje infrastruktury v ekonomikách subsaharské Afriky, se zaměřením na vlivy přímých zahraničních investic a otevřenostiobchodu na vztah mezi ekonomickými proměnnými (jakými jsou například rozvoj infrastruktury a ekonomický růst).Průzkum byl prováděn užitím panelových dat devětadvaceti (29) států subsaharské Afriky, vybraných náhodně v období let 2011 až 2015, na …více
Abstract:
The thesis seeks to investigate the role of infrastructural development in the economies of the Sub-Saharan African; while controlling for the effects of foreign direct investment and trade openness on the relationship between the economic variables (e.g., infrastructural development and economic growth). The study uses a panel data of twenty-nine (29) countries selected throughout 2011-2015 in Sub …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta