Alexander Edem Kwao

Bachelor's thesis

Role of infrastructural development in Sub-Saharan Africa

Úloha rozvoje infrastrukturního rozvoje v ekonomikách subsaharské Afriky
Abstract:
Bakalářská práce se zabýváúlohou rozvoje infrastruktury v ekonomikách subsaharské Afriky, se zaměřením na vlivy přímých zahraničních investic a otevřenostiobchodu na vztah mezi ekonomickými proměnnými (jakými jsou například rozvoj infrastruktury a ekonomický růst).Průzkum byl prováděn užitím panelových dat devětadvaceti (29) států subsaharské Afriky, vybraných náhodně v období let 2011 až 2015, na …more
Abstract:
The thesis seeks to investigate the role of infrastructural development in the economies of the Sub-Saharan African; while controlling for the effects of foreign direct investment and trade openness on the relationship between the economic variables (e.g., infrastructural development and economic growth). The study uses a panel data of twenty-nine (29) countries selected throughout 2011-2015 in Sub …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta