Bc. Karel Válek

Bachelor's thesis

Serializace datových struktur konfigurace datových úložišť

Serialization of data storage configuration
Anotácia:
\texttt{Blivet-XML-Tools je nástroj umožňující serializaci a deserializaci struktur nastavení datových úložišť. Cílem implementace je vytvořit nástroj zjednodušující proces ladění chyb v nástroji Blivet.
Abstract:
Blivet-XML-Tools is a tool allowing serialization and deserialization of information related to block devices. The purpose of this implementation is to create a tool for Blivet to make bug fixing easier.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Public Administration Informatics

Práce na příbuzné téma