Bc. Iva Kouřilová

Diplomová práce

Čím chladnější plavání, tím vřelejší vítání

The cooler swimming, the warmer welcome
Anotace:
Diplomová práce Čím chladnější plavání, tím vřelejší vítání se snaží představit netradiční sport – zimní plavání. V teoretické části je představeno otužování z hlediska jeho zásad, které je nutné dodržet, dále je vypsáno několik důležitých pravidel pro závody a stručný průřez historie sportovního otužování u nás. Výzkumná část pomocí interpretativní fenomenologické analýzy představuje rozbor jednotlivých …více
Abstract:
The thesis named The cooler the swimming, the warmer the welcome concerns itself with the presentation of a non-traditional sport - winter swimming. The theoretical part introduces the reader to the training of endurance to the temperature of the water in terms of its main principles which the simmer is obligated to udertake. Furthermore, a number of other important rules for races, as well as a brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta