Bc. Martina Karpetová

Master's thesis

Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v ELT učebnicích

Cultural aspects of EIL in ELT textbooks
Anotácia:
Tato práce se zabývá mezinárodním charakterem anglického jazyka a jeho odrazem v učebnicích anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část popisuje roli angličtiny v globalizovaném světě, uvádí důvody stojící za současnou popularitou angličtiny a popisuje odlišné role angličtiny v různých zemích světa, rovněž také vybízí …viac
Abstract:
This thesis addresses the international character of the English language and how it is reflected in ELT textbooks used at lower secondary schools in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part introduces the role of English as an international language in the globalized world, the reasons for the popularity of English and the role English plays in different …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Zerzová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Práce na příbuzné téma