Kateřina Zýková

Bachelor's thesis

Postavení žen v arabském světě (případová studie Saudská Arábie)

The status of women in the Arab world (the case study of Saudi Arabia)
Abstract:
Postavení žen v arabském světě je velice diskutované téma dnešní doby. Za kolébku islámského náboženství je považována Saúdská Arábie, a proto se tato bakalářská práce věnuje pojetí role ženy v této zemi. Hlavním cílem práce je porozumění postavení a právům žen v Saúdské Arábii a dále porozumění příčin a důsledků nedávných liberalizačních tlaků a změn, které se zde objevují od roku 2011, kdy saúdskoarabské …more
Abstract:
The status of women in Islamic world is a very discussed topic in today’s world. This country is considered as the cradle of the Islamic religion, therefore this bachelor thesis is focused on a status of women in this country. The main aim of this thesis is to understand the social role and rights of women in Saudi Arabia and also understand causes and consequences of recent liberalization pressures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Karel Müller
  • Reader: Lukáš Forýtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79381

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie