Bc. Barbora Jirku

Bakalářská práce

Vliv resocializačních programů na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Kuřim

Influence of social rehabilitation programs on persons serving a prison sentence in the prison Kuřim
Anotace:
Cílem bakalářské práce je nalézt odpověď na otázku „K jakým subjektivně vnímaným osobním změnám dochází u osob vykonávajících trest odnětí svobody v důsledku působení resocializačních programů realizovaných ve vězeňském prostředí?“. Bakalářská práce „Vliv resocializačních programů na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kuřim“ pojednává o trestání, výkonu trestu odnětí svobody a jeho účelu …více
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is to find an answer to the question "To what kind of subjectively perceived personal changes comes to the persons performing the detention, thanks to the function of social rehabilitation programs realized in the prison environment?" The bachelor's thesis "Influence of social rehabilitation programs on persons serving a prison sentence in the prison Kuřim" is dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Buchta
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta