Bc. Karolína Vernerová

Bachelor's thesis

Efekt objemu poskytované péče v nemocnici na přežití onkologických pacientů

The hospital volume effect on cancer mortality
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality onkologické péče, a to především pomocí objemu poskytované péče v nemocnici. V teoretické části práce je popsán pojem efekt objemu. Dále se práce zabývá analýzou přežití a popisem dvou zhoubných nádorů, slinivky břišní a prsu, které byly pro tuto práci vybrány. V rámci praktické části byla použita anonymizovaná data pacientů, které pocházejí z Národního …viac
Abstract:
The main aim of this bachelor’s thesis is an evaluation of the quality of oncological care, focusing on the volume of care provided in hospitals. The theoretical part of the thesis describes the concept of volume effect. Furthermore, the work deals with survival analysis and the description of two malignant tumours, the pancreatic and breast cancer, which were selected for this work. For the practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2021
  • Vedúci: Mgr. Michal Uher
  • Oponent: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta