Bc. Magda Součková

Master's thesis

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychological Aspects of Consumer Purchase Behavior
Abstract:
Téma této diplomové práce Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele je z oblasti psychologie i marketingu. Cílem práce je na základě analýzy nákupního chování spotřebitele upozornit na klamavou reklamu a činnosti, kterými firmy své zákazníky ovlivňují a také na to, jak moc se spotřebitelé nechají ovlivnit svými emocemi či naopak zvykem, shrnout studovanou literaturu a navrhnout opatření …more
Abstract:
The topic of this master thesis “Psychological Aspects of Consumer Purchase Behavior” is both from the area of psychology and marketing. The aim of the thesis is, on the basis of consumer purchase behavior analysis, to highlight deceptive advertising and activities firms use to influence their consumers, and to show how consumers are influenced by emotions and habits, to summarize the literature and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication (Study in Czech)