Bc. Jan Cach

Bakalářská práce

Závislost pod vlivem střetnutí dvou pohledů. Neoformalistická analýza filmu Requiem za sen

The Influence of the Collision of Two Views of the Addiction. The Neofomalist Analysis of Requiem for a Dream
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je podat celkovou detailní analýzu amerického filmu Requiem za sen z roku 2000. Čtenářům a čtenářkám nabídnu analytický obraz všech aspektů daného snímku a to nejen na poli samotné analýzy, ale i v kontextu jeho postavení v rámci režisérovy tvorby a rovněž v porovnání s jinými filmovými díly týkajícími se drog či drogové závislosti. Ústředním předmětem mé práce je tedy analýza …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with film Requiem for a dream from director Darren Aronofsky. The basis of my essay is a detailed neoformalist analyses of movie and its context. I compare it with others movie about drugs. Then I descripe of the person of director and his filmography. I mention common and different elements applicable to all Aronofsky ´s films. The conclusion is that Requiem for a dream …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Šimon Bauer
  • Oponent: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury