Bc. Jan Cach

Bachelor's thesis

Závislost pod vlivem střetnutí dvou pohledů. Neoformalistická analýza filmu Requiem za sen

The Influence of the Collision of Two Views of the Addiction. The Neofomalist Analysis of Requiem for a Dream
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je podat celkovou detailní analýzu amerického filmu Requiem za sen z roku 2000. Čtenářům a čtenářkám nabídnu analytický obraz všech aspektů daného snímku a to nejen na poli samotné analýzy, ale i v kontextu jeho postavení v rámci režisérovy tvorby a rovněž v porovnání s jinými filmovými díly týkajícími se drog či drogové závislosti. Ústředním předmětem mé práce je tedy analýza …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with film Requiem for a dream from director Darren Aronofsky. The basis of my essay is a detailed neoformalist analyses of movie and its context. I compare it with others movie about drugs. Then I descripe of the person of director and his filmography. I mention common and different elements applicable to all Aronofsky ´s films. The conclusion is that Requiem for a dream …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2015
  • Supervisor: Mgr. Šimon Bauer
  • Reader: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta