Theses 

Plánování a realizace projektu v oddělení Plánování a hodnocení kvality, procesní audit ŠKODA AUTO a. s. – Zdeněk Pešta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Zdeněk Pešta

Bachelor's thesis

Plánování a realizace projektu v oddělení Plánování a hodnocení kvality, procesní audit ŠKODA AUTO a. s.

Planning and implementation of the project in the department of planning and evaluation of quality, process audit Škoda Auto a.s.

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části projektovým řízením a jeho použitím ve Škoda Auto a.s. v oblasti plánování výroby. Jsou zde představeny postupy, kterými se posuzuje způsobilost výrobního procesu vozů. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy projekt, projektový management, životní cyklus projektu, organizace projektu, druhy projektů, zásady a postup projektového řízení. V další části této bakalářské práce jsou zmíněny základní informace o firmě Škoda Auto a.s.. Poté je zmíněno plánování výroby a kontrola kvality. Praktická část bakalářské práce obsahuje porovnání metod pro náběh nového projektu ve Škoda Auto a.s.. Následně jejich komparaci, která je podkladem pro vyhodnocení vhodnosti jednotlivých metod. Nakonec je doporučena vhodná metoda pro náběh nového projektu ve Škoda Auto a.s..

Abstract: This thesis deals with the theoretical part of project management and its use in Škoda Auto a.s. in department of production planning. There are introduced procedures to assess the eligibility process units. The theoretical part explains the concepts of design, project management, project life cycle, project organization, types of projects, policies and procedures of project management. In the next part of this thesis are discussed basic information about the company Skoda Auto a.s.. After that are there mentioned production planning and quality control. The practical part contains a comparison of methods for launching a new project in Skoda Auto a. s.. Their comparison, which is the basis for evaluating the suitability of individual methods. Finally, is recommended a suitable method for launching a new project in Skoda Auto a. s.

Kľúčové slová: Projekt, Projektový management, Škoda Auto a.s., plánování výroby

Keywords: Project management, Škoda Auto a.s., Production planning, Project

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://0:0@is.savs.cz/zp/3077 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://0:0@is.savs.cz/zp/3077/priloha/1353 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 23:38, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz