Bc. Ludmila Horáková

Diplomová práce

Inventář Fondu K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno v Archivu města Brna

Inventory of an archive fund K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno in the Brno city Archive
Anotace:
Tato bakalářská práce je inventářem fondu K 1 Vzájemnost-Včela – Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o., Brno uloženého v Archivu města Brna. Práce má pět kapitol: 1. úvod; 2. historie původce; 3. způsob formátování a zpracování inventáře; 4. závěr a 5. seznam použitých pramenů a literatury. Na konci práce jsou přílohy. Příloha 1 obsahuje kopii skartačního protokolu, příloha 2 inventář …více
Abstract:
This thesis is an inventory of an archive fund K 1 Vzájemnost-Včela – Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o., Brno deposited in the Brno city Archive. Thesis has five chapters: 1. introduction; 2. history of the originator; 3. method of formating and processing of the inventory; 4. conclusion and 5. list of the used literature. At the end of this thesis are attachments. Attachment 1 contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Mgr. Jana Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta