Lucie Marčíková

Bakalářská práce

Otázka transgeneračního přenosu v oblasti zanedbávání dětí

The Issue of Transgeneration Transfer in the Area of Neglecting Children
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají mladí rodiče ve věku od 18 do 30 let o rizicích transgeneračního přenosu v souvislosti se zanedbáváním dětí a zda jsou si vědomi, že způsob, kterým byli oni sami vychováváni má vliv na výchovu jejich dětí.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.