Aleš Calábek

Bakalářská práce

Localization of mobile devices using machine learning

Localization of mobile devices using machine learning
Anotace:
Tato práce zkoumá potenciál strojového učení v oblasti GSM lokalizace na základě síly přijímaného signálu v městském prostředí. Cílem bylo zhodnotit dva algoritmy, Support Vector Machine a Multilayer Perceptron, a porovnat jejich výsledky s dalšími metodami lokalizace. Modely byly ohodnoceny na datech, která jsem nasbíral v Brně pomocí aplikace Molotras. Ukazuji, že modelování šíření signálu pomocí …více
Abstract:
This thesis examines the potential of machine learning for GSM positioning based on received signal strength in urban environments. The goal was to assess two algorithms, namely Support Vector Machine and Multilayer Perceptron, and compare their performance to other localization techniques. The models were evaluated on data collected in the city of Brno, Czech Republic using the scanner application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Adam Janovský
  • Oponent: RNDr. Dušan Klinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky