Aleš Calábek

Bachelor's thesis

Localization of mobile devices using machine learning

Localization of mobile devices using machine learning
Abstract:
Tato práce zkoumá potenciál strojového učení v oblasti GSM lokalizace na základě síly přijímaného signálu v městském prostředí. Cílem bylo zhodnotit dva algoritmy, Support Vector Machine a Multilayer Perceptron, a porovnat jejich výsledky s dalšími metodami lokalizace. Modely byly ohodnoceny na datech, která jsem nasbíral v Brně pomocí aplikace Molotras. Ukazuji, že modelování šíření signálu pomocí …more
Abstract:
This thesis examines the potential of machine learning for GSM positioning based on received signal strength in urban environments. The goal was to assess two algorithms, namely Support Vector Machine and Multilayer Perceptron, and compare their performance to other localization techniques. The models were evaluated on data collected in the city of Brno, Czech Republic using the scanner application …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Adam Janovský
  • Reader: RNDr. Dušan Klinec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky