Bc. Sandra Broscheová

Diplomová práce

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky

The Role of Marketing Research in the Process of Brand Building
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na roli marketingového výzkumu v procesu budování značky. Hlavním cílem této práce je, na základě analýzy současné situace a výsledků dotazníkového šetření, navrhnout možná opatření pro optimalizaci postupů a strategie budování značky JUB a vyvrácení či potvrzení stanovených hypotéz. V teoretické části jsou stručně popsány základní definice a východiska marketingu, marketingového …více
Abstract:
This thesis is focused on the role of marketing research in the process of brand building. The main aim of this work is to analyze the current situation of company. The result of the survey is to suggest possible measures for the process optimization and brand building strategy JUB and confirm or refute the hypotheses. In the theoretical part there are briefly described the basic definitions and basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní