Theses 

Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství – Lucie Šarinová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Lucie Šarinová

Bachelor's thesis

Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství

Geographic Information Systems in Waste Management

Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o geografických informačních systémech v odpadovém hospodářství. První část této bakalářské práce je věnována úvodu. Druhá část charakterizuje oblast odpadového hospodářství. Třetí díl této bakalářské práce popisuje geografické informační systémy. Čtvrtá část práce popisuje GIS v odpadovém hospodářství. A pátá část práce je závěr. Součástí práce jsou také přílohy A a B.

Abstract: This Bachelors thesis is about Geographic Information Systems (GIS) within Waste Management. The first part of the Bachelor thesis is the introduction. After this the second part characterizes the area of Waste Management in more detail. Third is the description of Geographic Information Systems (GIS). The fourth part describes the use of Geographic Information Systems (GIS) within Waste Management. Lastly, the fifth part of the thesis is the conclusion. There are also parts of the thesis within Annexes A and B respectively.

Keywords: geografické informační systémy, odpadové hospodářství, odpad, Česká republika, data

Keywords: Geographic information systems, waste management, waste, Czech republic, data

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Vladimír Čablík
  • Reader: David Längauer

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 06:40, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz