Ivona Skálová

Bakalářská práce

Financování německé ekonomiky za 1. světové války a jeho vliv na poválečné hospodářství

Financing of german economy in first world war and its influence on post-war economy
Anotace:
V této bakalářská práci se zabývám německou finanční politikou od roku 1871 do roku 1923. Ve dvou hlavních kapitolách analyzuji německou monetární i fiskální politiku a jejich vliv na poválečnou situaci v zemi. Třetí kapitola zmiňuje dění ve Výmarské republice do vypuknutí hyperinflace. V této práci vyhodnocuji jednotlivá nařízení a jejich dopady na stát a jeho hospodářství. Mým cílem je potvrzení …více
Abstract:
In my thesis I am dealing with German monetary policy from 1871 to the 1923. The two main chapters analyze German monetary and fiscal policies and their impact on post-war situation in the country. The third chapter refers to events in the Weimar Republic to the outbreak of hyperinflation. In this thesis I evaluate the regulations and their impact on the state and its economy. My aim is to confirm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Klára Fabianková
  • Oponent: Zdenka Johnson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43498