Bc. Radka Kakrdová, DiS.

Diplomová práce

Kontrola ve veřejné správě

Control in Public Administration
Anotace:
Veřejná správa je specifickým druhem řízení a kontrola k ní neodmyslitelně patří. Má diplomová práce je zaměřena na základní jednotku veřejné správy na obec a na různé druhy kontroly, které s činností obce souvisí. Základními činnostmi, které obec zajišťuje, je výkon státní správy a samosprávy. V oblasti samosprávy může být obec jak v roli poskytovatele veřejné finanční podpory, tak i v roli příjemce …více
Abstract:
Public administration is a specific kind of management and the inspection is essential for it. The diploma thesis is focused on municipality and various kinds of inspections which are closely connected with the municipal field of activity. Basic activities arranged by the municipality are the execution of state administration and self-government. In the area of self-government the municipality can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Vetešník
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa