Bc. Radka Kakrdová, DiS.

Master's thesis

Kontrola ve veřejné správě

Control in Public Administration
Abstract:
Veřejná správa je specifickým druhem řízení a kontrola k ní neodmyslitelně patří. Má diplomová práce je zaměřena na základní jednotku veřejné správy na obec a na různé druhy kontroly, které s činností obce souvisí. Základními činnostmi, které obec zajišťuje, je výkon státní správy a samosprávy. V oblasti samosprávy může být obec jak v roli poskytovatele veřejné finanční podpory, tak i v roli příjemce …more
Abstract:
Public administration is a specific kind of management and the inspection is essential for it. The diploma thesis is focused on municipality and various kinds of inspections which are closely connected with the municipal field of activity. Basic activities arranged by the municipality are the execution of state administration and self-government. In the area of self-government the municipality can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Pavel Vetešník
  • Reader: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration