Mgr. Miroslav Trávníček

Rigorózní práce

Veřejnoprávní aspekty dispozic s obecním nemovitým majetkem

Statutory aspects in public real estate disposal process
Anotace:
Z hlediska obsahu jednotlivých kapitol je práce rozdělena do tří tematických okruhů. První okruh se zaměřuje na analýzu obecných zásad při hospodaření s obecním majetkem, zveřejňování záměru obce a problematiku ceny v místě a čase obvyklé, tedy materii obsaženou zejména v ustanoveních § 38, 39 a 41 obecního zřízení. Druhý okruh tematicky navazuje utvářením vůle v orgánech obce a jejím projevem navenek …více
Abstract:
The theme of the thesis – Statutory aspects in public real estate disposal process – was chosen due to author's service for local authorities at municipal level. Municipalities are basic territorial self-government units in the Czech Republic. As an autonomous community of citizens at particular grounds, they have been equipped with right to property on one hand and responsibility of managing it on …více
Abstract:
matter will held its place it the third chapter. Partially, the thesis focuses on corporate bodies established by local municipalities in order to achieve the role which they should provide for theirs citizens. Especially management of real estate by these legal entities will be analyzed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta