Veronika Opravilová, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci tumoru mozku

Nursing Care in Patients after Brain Tumor Surgery
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelská péše u pacientů po operaci tumoru mozku. V teoretické části jsou stručně popsány nádory mozku, jejich klasifikace, etiologie, klinické projevy, diagnostika a terapie. Jsou zde také popsány meningeomy, kterých se celá práce týká. Dále je zde zpracovaná předoperační, perioperační a pooperační péče u pacientů s tumorem mozku. Praktickou část tvoří kvalitativní …více
Abstract:
The topic of my bachelor work is "Nursing Care after the Operation of Brain Tumor at Patiens. In the teoretical part I am describing brain tumors, their clasification, etiology, clinical demonstration, diagnostic, ang therapy very shortly. The meningeomas witch are concern in all work are described too. Furthermore this work deals with pooperative, perioperative and postoperative care in patients with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Opravilová, Veronika. Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci tumoru mozku. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe