Theses 

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v pobytových zařízeních – Bc. Pavlína Stavinohová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Stavinohová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v pobytových zařízeních

The Burnout Syndrome among Social Workers in Residential Institutions

Anotace: V této bakalářské práci se autorka zabývá otázkou syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích ve dvou vybraných zařízeních Libereckého kraje. V teoretické části popisuje základní pojmy a definice dotýkající se syndromu vyhoření, odlišení syndromu vyhoření a ostatních zátěžových situací, zabývá se příznaky a stádii syndromu vyhoření, rizikovými faktory, dále se zaměřuje na možnosti diagnostiky syndromu vyhoření. Veškeré poznatky byly čerpány z odborné literatury. V praktické části se věnuje výzkumu, jehož cílem bylo zjistit úroveň vyhoření a míru informovanosti o existenci syndromu vyhoření, prevenci syndromu vyhoření a přístupu pracovníků k prevenci. Empirická praktická část rovněž obsahuje vyhodnocení údajů získaných z vyplněných dotazníků, diskutuje nad zjištěným a podává návrh možných opatření ke zlepšení situace a informovanosti pracovníků.

Abstract: Author of this bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome of workers in the helping professions in two selected devices of the Liberec Region. The theoretical part deals with a basic knowledge of burnout syndrome and difference of burnout syndrom and other load situations. It looks into an indication and phases of burnout syndrom and high-risk factors and other ways of diagnostics of burnout syndrom. All knowledge was obtained from literature. The practical part is dedicated to the research, which aimed to identify the level of burnout and level of awareness of the existence burnout syndrome, prevent burnout and manners of the staff to the prevention. The practical part also contains an evaluation of the data, which was obtained from questionnaires. As a response to this finding it submits a proposal at possible measures to improve the situation.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, projevy SV, příčiny, stadia SV, prevence, rizikové faktory.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27461 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Stavinohová, Pavlína. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v pobytových zařízeních. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz