Bc. Martina BROTÁNKOVÁ

Diplomová práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with Extended Competence
Anotace:
Tématem diplomové práce je "Obec s rozšířenou působností". Práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a územní samosprávy. Popisuje vývoj územní samosprávy až po její reformu a současnou podobu. Dále definuje postavení obcí jako základních územně samosprávných celků, druhy obcí a působnost obcí, která úzce souvisí s tématem. Obce s rozšířenou působností vykonávají působnost pro více obcí …více
Abstract:
The topic of diploma thesis is Municipality with extended competence. First define the basic concepts of public administration and local government. Other chapters describe the status of municipalities as their organizational structure and competencies that are important for the topic. An essential chapter of this diploma thesis is a chapter on the newly prepared act on the territorial division of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROTÁNKOVÁ, Martina. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/