Bc. Martina BROTÁNKOVÁ

Master's thesis

Obec s rozšířenou působností

Municipality with Extended Competence
Abstract:
Tématem diplomové práce je "Obec s rozšířenou působností". Práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a územní samosprávy. Popisuje vývoj územní samosprávy až po její reformu a současnou podobu. Dále definuje postavení obcí jako základních územně samosprávných celků, druhy obcí a působnost obcí, která úzce souvisí s tématem. Obce s rozšířenou působností vykonávají působnost pro více obcí …more
Abstract:
The topic of diploma thesis is Municipality with extended competence. First define the basic concepts of public administration and local government. Other chapters describe the status of municipalities as their organizational structure and competencies that are important for the topic. An essential chapter of this diploma thesis is a chapter on the newly prepared act on the territorial division of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BROTÁNKOVÁ, Martina. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/