David Vajčner

Diplomová práce

The role of non-profit organizations: an economic analysis

Role neziskových organizací : Analýza ekonomických teorií a nad-národní empirická studie na faktory určující velikost neziskového sektoru
Anotace:
Tato práce zkoumá ekonomické teorie o roli neziskových organizací, jejich vznik a faktory ovlivnujíci velikost neziskového sektoru. Zaprvé přehled literatury byl proveden z existujících a převládajících ekonomických teorií týkající se role neziskového sektoru, z kterých bylo navrženo několik hypotéz. Pak empirický model byl vytvořen, aby otestoval platnost hypotézy na nad-národním vzorku, ve snaze …více
Abstract:
This thesis investigates the economic theories on the role on non-profit organizations, their creation, and factors for the size of the non-profit sector. An analytical approach was taken to determine what factors seem to affect the size of the non-profit sector. Firstly a literature review was conducted of the existing, and predominant economic theories relating to the role of the non-profit sector …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Ian Jackson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48831

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Economics of Globalisation and European Integration

Práce na příbuzné téma