David Vajčner

Master's thesis

The role of non-profit organizations: an economic analysis

Role neziskových organizací : Analýza ekonomických teorií a nad-národní empirická studie na faktory určující velikost neziskového sektoru
Abstract:
Tato práce zkoumá ekonomické teorie o roli neziskových organizací, jejich vznik a faktory ovlivnujíci velikost neziskového sektoru. Zaprvé přehled literatury byl proveden z existujících a převládajících ekonomických teorií týkající se role neziskového sektoru, z kterých bylo navrženo několik hypotéz. Pak empirický model byl vytvořen, aby otestoval platnost hypotézy na nad-národním vzorku, ve snaze …more
Abstract:
This thesis investigates the economic theories on the role on non-profit organizations, their creation, and factors for the size of the non-profit sector. An analytical approach was taken to determine what factors seem to affect the size of the non-profit sector. Firstly a literature review was conducted of the existing, and predominant economic theories relating to the role of the non-profit sector …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2016
  • Supervisor: Anna Klosová
  • Reader: Ian Jackson

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48831

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Economics of Globalisation and European Integration