Bc. Michaela Ďurdíková

Master's thesis

Participativní rozpočet - teorie a praxe

Participatory Budgeting - theory and praxis
Abstract:
This thesis describes participatory budgeting as an instrument of local governments, which gives citizens the possibility to decide about a part of public finance. It discusses its origin, development, forms and gradual expansion to the entire world, including the Czech Republic. The aim of this thesis is to map the concept of participatory budgeting in terms of its historical development and achievement …more
Abstract:
Diplomová práca popisuje participatívny rozpočet ako nástroj samospráv, ktorým dávajú možnosť rozhodnúť obyvateľom o časti verejných zdrojov. Rozoberá jeho vznik, vývoj, formy a postupné rozšírenie do celého sveta vrátane Českej republiky. Cieľom práce je zmapovanie konceptu participatívneho rozpočtu z hľadiska jeho historického vývoja a dosahovania stanovených cieľov a na vybranom príklade (Brno) …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta