Bc. Michaela Veselá

Bakalářská práce

Gli anglicismi nelle riviste italiane di moda

Anglicisms in the Italian fashion magazines
Abstract:
This bachelor thesis deals with the presence of anglicisms in the italian versions of fashion magazines Cosmopolitan and GQ. In the theoretical part is described the italian vocabulary, loandwords and anglicisms. In the practical part the anglicisms are analysed from the point of view of morphology and semantics.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výskytem anglicismů v italských mutacích módních časopisů Cosmopolitan a GQ. Teoretická část bakalářské práce je věnovaná italské slovní zásobě, jazykovým výpůjčkám a anglicismům. V praktické části jsou anglicismy analyzovány z hlediska morfologického a sémentického.
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Alessandro Bitonti

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta